Contributie

Introductielidmaatschap van 8 weken: € 30,-. Na de 8 lessen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Mocht uw kind na het introductielidmaatschap willen stoppen, ontvangen wij hiervan graag uiterlijk week na afloop van het introductielidmaatschap schriftelijk bericht op minihandbalschool@gmail.com .

Lidmaatschap voor onbepaalde tijd: € 120,= voor een heel schooljaar.

Voor kinderen met een stadspas is bij sommige verenigingen een mogelijkheid om de contributie via de stadspas vergoed te krijgen. Bij de andere verenigingen kan gebruik gemaakt worden van het JeugdFonds sport en cultuur. Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap van het Nederlands Handbal Verbond.

Een kind kan eerst een gratis proefles komen doen. Als het op school nog geen naschools blok handbal heeft gedaan, mag het eerst een introductielidmaatschap nemen voor 8 weken.
Als een kind doorstroomt vanuit een naschools blok handbal, moet het daarna lid voor onbepaalde tijd worden.

Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden door een schriftelijke afmelding bij de desbetreffende vereniging voor 1 juli. Als we voor 1 juli geen afmelding hebben ontvangen is het kind automatisch het volgende schooljaar lid.